Mevrouw de Jong heeft haar laatste dagen doorgebracht in Hospice Baro. Voor één dag keken we door haar ogen mee naar de dagelijkse gang van zaken in het hospice. Een unieke kijk, die laat zien wat een prettige plek Bardo voor de laatste fase in het leven is.