De Zorg voor Beter werkplaats ‘Leernetwerken wijkverpleging’ beschrijft wat een leernetwerk is, voor wie een leernetwerk geschikt is, hoe je een duurzaam leernetwerk opzet en welke werkvormen je kunt gebruiken. Om dit in beeld te brengen hebben we een aantal betrokken gevolgd tijdens hun dagelijkse werkzaamheden, en hen de voordelen van het netwerk laten vertellen.